GIỚI THIỆU VỀ BLOG “HẠO NHIÊN CHI KHÍ”

Blog này dành cho Lưu Hạo Nhiên (刘昊然/Liu Haoran/Turbo Liu), một nam diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi và tài năng. Tên “Hạo Nhiên Chi Khí” có nghĩa là “Chính khí, tinh thần chính đại cương trực,” lấy từ một câu nói của Mạnh Tử “Ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí” (Ta khéo nuôi dưỡng cái tinh thần chính đại cương trực của ta). Mình thấy câu nói này rất phù hợp với tính cách và con người Lưu Hạo Nhiên. 

Facebook Page dành cho Lưu Hạo Nhiên, nơi mình cập nhật thường xuyên các hoạt động của Lưu Hạo Nhiên: https://www.facebook.com/haonhienchikhiarchives/

%d bloggers like this: