[CF] LƯU HẠO NHIÊN x INTEL CORE: GAME THEME VIDEOS

20190510 Lưu Hạo Nhiên chính thức được công bố là Đại sứ thương hiệu Intel Core (英特尔酷睿品牌大使). Hợp tác kéo dài đến T5/2021. Trước thời điểm được công bố chính thức là Đại sứ thương hiệu, năm 2016 Lưu Hạo Nhiên đã quay video quảng bá cho Intel Core với sự kết hợp cùng phim điện ảnh “Warcraft” ra mắt năm đó.


20190605 Video quảng cáo của Lưu Hạo Nhiên cho Intel Core

20190605 Lưu Hạo Nhiên weibo update

20160616 Video quảng cáo của Lưu Hạo Nhiên cho Intel Core, chủ đề kết hợp với Warcraft

Một số video quảng bá ngắn cho Intel Core năm 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: