2022 LƯU HẠO NHIÊN x HUNAN TV VARIETY SHOWS

Bài này tổng hợp các show tạp kỹ mà Lưu Hạo Nhiên tham gia năm 2022 của đài Hồ Nam (đài Xoài). Khi xem video các bạn ấn vào biểu tượng Youtube thì sẽ chuyển sang xem ở app Youtube, video load nhanh hơn. Tổng hợp và dịch bởi Lục Hương @ Hạo Nhiên ChiContinue reading “2022 LƯU HẠO NHIÊN x HUNAN TV VARIETY SHOWS”