LƯU HẠO NHIÊN X TRANSPARENT LENS

透明镜像丨TransparentLens (Weibo account) là fansite mình thấy chụp ảnh cho Lưu Hạo Nhiên đẹp nhất. Post này sẽ tổng hợp một số bức ảnh mình thích của Transparent Lens chụp Lưu Hạo Nhiên. Post sẽ update thêm khi mình thấy có ảnh nào đẹp muốn lưu lại.

Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
(Thanh ngọc án – Nguyên tịch, Tân Khí Tật)
Ảnh chụp Lưu Hạo Nhiên ngày 7/8/2020 trong event của Kiehl’s.

“When you photograph people in color, you photograph their clothes. But when you photograph people in Black and white, you photograph their souls!”
– Ted Grant
Lưu Hạo Nhiên tham dự họp báo phim “How to train the dragon 3” ngày 20/2/2019

“There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.”
– Sophia Loren
Lưu Hạo Nhiên trên thảm đỏ event GQ Men of the Year 2020 ngày 4/12/2020

“The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day.”
– Albert Einstein
Lưu Hạo Nhiên trong event công bố tượng sáp của mình đặt tại Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds Thượng Hải ngày 8/1/2021

Photo credit: 透明镜像丨TransparentLens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: