TURBO LIU’S VIDEO COLLECTION NO. 3: IN THE MOOD FOR LOVE

Ngày lễ Thất tịch vừa qua, nên chủ đề của Video Collection lần này sẽ là Tình yêu.

“Love makes the world go round.”

“The greatest thing you’ll ever learn

Is just to love and be loved in return.”


“I love it when you call me señorita…”

(BGM – “Señorita”)

Video credit: 要月亮也要六便士turbo weibo

“I am immortal

I love a mortal”

(BGM – “My Jolly Sailor Bold”)

Video credit: 木子期__ weibo

“Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em

Như vậy có được coi là chúng ta ôm nhau không…”

(BGM – “Thời không sai lệch”)

Video credit: 阿媛的冥王星 weibo

“Xướng khúc “Tây Sương,” ai bảo rằng hứa hẹn cả cuộc đời…”

(BGM – “Hạ chí năm thứ 38”)

Video credit: 写手易水浊寒 weibo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: